Szkolenia
Szkolenie indywidualne dla dyplomowanych fryzjerów trwa 3 dni po 6 godzin poprzez pokaz i praktykę na modelach, kosztuje 3 000 zł i obejmuje:
  • golenie na mokro żyletwą z gorącym okładem
  • strzyżenie zarostu i brody
  • cięcia męskie
  • drobne zabiegi kosmetyczne
Istnieje możliwość szkolenia z wybranego tematu.

Staż odpłatny z urzędu pracy, trwający 6 miesięcy jest skierowany do osób z ostatniego semestru kierunku fryzjerskiego lub po takiej szkole, mających do 25 lat, mieszkających w Krakowie i rejestrujących się jako osoby bezrobotne max. 4 miesiące.

Praktyki odpłatne, przygotowujące do egzaminu z fryzjerstwa męskiego możliwe dla uczniów szkoły branżowej za pośrednictwem Ochotniczych Hufców Pracy.

Kontakt dotyczący szkoleń: smoothbbs @ o2 . pl

Nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie barbera.