Szkolenie online uzupełniające w zawodzie barbera

Smooth BarberShop Academy


Szkolenie skierowane do osób zarządzających, prowadzących lub otwierających barbershop, a także dla osób chcących uprawiać ten zawód. Zawiera omówienie i wzory szeregu procedur obowiązujących według międzynarodowych norm, najnowszych, lokalnych rozporządzeń i zaleceń dotyczących dekontaminacji narzędzi ze sterylizacją, gospodarki odpadami oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku barbera. Nie zaczynaj pracy bez tego szkolenia!

Cena: 250 zł (4 godziny)

Szkolenie można zarezerwować pod tym linkiem.