Ukończenie kierunku sterylizacji.

To był dla shopu rok wyzwań. Mimo sytuacji postanowiłam kontynuować pracę nad standaryzacją sterylizacji w barbershopie i ukończyłam kierunek technika sterylizacji medycznej. Wyniki egzaminu niestety dopiero we wrześniu, ale już teraz mogę stwierdzić, że w Smooth BarberShopie sterylizacja jest wykonywana na najwyższym możliwym w warunkach barbershopowych poziomie. Otwarcie sterylnego pakietu następuje na oczach klienta, a raporty są przechowywane przez 10 lat.

Dla ograniczenia ryzyka = naszego bezpieczeństwa.